Anglické překlady na hlavu volume 1

He vomited a long postcard on her aneb anglické překlady na hlavu

Zcela jistě jste již na internetu zaznamenali řadu vtipných doslovných překladů do angličtiny jako například sausage of lover (párek milenců) nebo don't wake up a swan (nebuď labuť). Každému, kdo má alespoň základní povědomí o anglickém jazyce, musí být na první pohled jasné, že tyto překlady rozhodně správné nejsou. Víme tedy, jak by vypadat neměly. Víme však jak zní jejich správný překlad? Pojďme se společně na některé nejznámější paskvily podívat a současně si řekneme, jak bychom měli při překladu frází z češtiny do angličtiny postupovat.

Ať už jsou autoři níže zmíněných anglických překladů skutečné žijící osoby, nebo se jedná jen o dobře vymyšlený internetový vtip, můžeme v těchto klenotech vidět krásný příklad toho, co se může stát, když někdo během překládání používá pouze překladač a nikoli rozum. Pojďme se tedy na některé nejšílenější anglické překlady podívat:

1. Nebuď labuť (Don't wake up a swan)

Na první pohled je jasné, že dotyčný překladatel zaměnil rozkazovací způsob slovesa být (don't be) a anglického don't wake up (nebudit někoho). Důležitější však je mít na paměti, že překládáme české rčení a ne každé české přísloví či fráze musí nutně existovat ve stejné podobě i v angličtině.

Bude proto lepší onu českou frázi přeložit tak, že vlastně vysvětlíme její význam, který následně přeložíme. Kromě toho je v podobných případech nutné si uvědomit, zda labuť (swan) slouží v angličtině jako příměr pro nízkou inteligenci. Neslouží. Takže použijete-li tento příměr v konverzaci s rodilým mluvčím, bude na vás "hledět jako tele na nová vrata" (nebo-li like a calf looking at a new gate). Většina z nás chápe frázi "Nebuď labuť" jako synonymum pro "Nebuď blbej," nebo "Nebuď naivní." Takže stačí přeložit tento význam a máme vystaráno, tedy:

Don't be stupid nebo Don't be naive.

 

2. Odpočívej v pokoji (relax in the living room)

Anglický ekvivalent této smuteční fráze už většina z nás jistě zná, Češi si ji už víceméně převzali a často ji například můžete vidět v internetových diskuzích pod články, které oznamují úmrtí některé slavné osobnosti. Tedy:

R.I.P. neboli (Rest in peace)

 

3. Kde se vzala, tu se vzala (Where she married herself, here she married herself)

Opět ryze české rčení, které nelze překládat doslovně. A opět si stačí přeložit význam fráze, takže bychom mohli použít například:

She suddenly appeared.


4. Nezvratná pravda (unvomitable truth)

Slovo "nezvratný" nemá nic společného se "zvracením." Proto:

Indisputable truth

 

5. Jsem z východu (I am from exit )

Co dodat. Snad jen:

I am from the east.

 

6. Párek milenců (sausage of lovers )

Raději:

Couple of lovers

 

7. Vrhnul na ní dlouhý pohled (He vomited a long postcard on her)

Co takhle raději:

He cast his eyes over her. nebo hovorovější He checked her out.

 

A na další překladatelské perly se podíváme příště..... :-)