Anglické překlady na hlavu volume 2.

Anglické překlady na hlavu volume 2.

Vítejte u dalšího článku, kde si ukážeme některé nepříliš povedené překlady do angličtiny a současně si vysvětlíme, kterak se v anglických překladech úspěšně poprat s některými českými frázemi, které se do angličtiny obtížně překládají. Takže jdeme na to.


1. Je mazaný jako liška (He is lubricated like a fox)
Slouží liška v angličtině jako synonymum pro mazanost či inteligenci? Ano, slouží. Takže bez větší námahy:
He is smart/sly as a fox

2. Necítím se dnes ve své kůži (I am not smelling myself in my leather today)
Opět české rčení, kdy je spíše lepší přeložit jeho význam, než jeho doslovnou podobu. Tedy prostě a jednoduše:
I don't feel well today
anebo použít pěknou anglickou frázi:
I feel under the weather today (v češtině něco jako "Cítím se dnes pod psa")

3. Škoda mluvit (Damage to speak)
Je rozdíl mezi hmotnou škodou (damage) a českým významem slova škoda ve smyslu, že něco nemá smysl. Zkuste proto raději:

Not worth mention
nebo
Too bad for words

4. Tvé oči září (Your eyes September)
Je třeba něco dodávat? Slovní druhy (v tomto případě podstatná jména a slovesa) bychom si plést neměli, jinak nám z překladu vyleze podobný klenot. Proto raději:
your eyes shine

5. Výběrové řízení (Select driving)
V tomto případě je třeba rozlišovat dva druhy výběrového řízení - buďto jednoduše pracovní pohovor
Job interview
nebo výběrové řízení, kdy se vybírá firma, která zhotoví určitou zakázku. V tomto případě bychom měli použít termín, který se již používá hojně i v češtině, tedy:
Tender

6. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (Christopher the Bastard from Afterspoons and Without-satellites)
Jména měst a vesnic nepřekládáme! To samé platí také o příjmení. Nicméně některá křestní jména překlad do anglického ekvivalentu snesou. Kromě toho pozor na fakt, že města, ze kterých pocházíme, nedáváme do 2. pádu. Neřekneme "I am from Brna," ale "I am from Brno." Tudíž musíme použít i první pád u výše zmíněných vesnic. Tedy ne Polžic a Bezdružic, ale Polžice a Bezdružice. Tím pádem:
Christopher Harant of Polžice and Bezdružice

7. Tažní ptáci (Pulling birds)
Táhnout = v tomto případě migrovat. Takže:

Migrating birds

8 . Můj drahý příteli (My expensive friend)
Fráze hojně užívaná v dopisech.
My dear friend.

Překlady Je třeba si uvědomit, že když napíšete do překladače české slovo, zobrazí se vám v drtivé většině hned několik anglických překladů, které se však od sebe diametrálně liší podle různých situačních kontextů. Například: napíšete-li do překladače české slovo "vrhnout" vyskočí vám hned několik anglických překladů (throw - hodit něčím, give birth - například fena vrhla, nebo již výše zmíněné vomit - tedy zvracet). Schopný překladatel si halt musí dát tu práci a najít ten správný překlad odpovídající kontextu dané situace. Proto je dobré taky kromě běžných překladačů používat například i google (v tomto případě nemáme na mysli pouze překladač, ale především hledání ve fulltextu), který je velice šikovným pomocníkem při překladu různých frází, rčení, přísloví atd.
Ale o tom až zas někdy příště. Co tedy říci závěrem? Snad jen: nepoužívejte pouze překladače, ale především svůj mozek. Právě ten nám dává značnou převahu oproti strojovým překladačům, které nikdy nebudou schopny konkurovat důvtipu, zkušenostem a logice uvažování schopného překladatele.